Ebisu ・ Daikoku

恵比寿 ・ 大黒

No.11

★★☆☆☆


9=72、8=56、7=42、6=30、5=20,3=□□

No.11

 

Answer   06 

9×(9-1)=72

8×(8=1)=56

7×(7=1)=42

    ・

    ・

    ・

3×(3-1)=06